TRAN

  • ZOBACZ WYNIKI NIEZALEŻNYCH BADAŃ NAD JAKOŚCIĄ TRANÓW GAL więcej

Trany GAL wolne od metali ciężkich - potwierdzają to fachowe badania


Zdrowie człowieka narażone jest na działanie różnych czynników zewnętrznych, w tym zanieczyszczeń spożywanych w żywności i różnego rodzaju preparatach.

Do zanieczyszczeń żywności należą między innymi metale ciężkie takie jak: ołów, kadm i rtęć. Skutki szkodliwego działania tych metali występują zazwyczaj po latach i uzależnione są m.in. od spożywanej dawki. Aby mieć pewność bezpieczeństwa wytwarzanych suplementów diety, w ramach kontroli wewnętrznej, poza badaniami mikrobiologicznymi i kontrolą procesu wytwarzania, zlecamy badania na zwartość metali ciężkich.

Dopuszczalne limity w tym zakresie reguluje  Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach  spożywczych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze Sprawozdaniem z badań przeprowadzonych przez 2 niezależne jednostki badawczne:

* Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

* Laboratorium Hamilton Poland

Raporty te dowodzą, że trany GAL spełniają rygorystyczne normy dotyczące dopuszczalnych zawartości metali ciężkich i są w pełni bezpieczne dla zdrowia.